Organisatie

Stichtingen

De ‘Klassieke Academie voor beeldende kunst®’ bestaat uit twee afzonderlijke stichtingen:

 • de stichting Klassieke Academie (voor schilderkunst) kvknummer: 02090757 RSIN 8150.41.354
 • de stichting Klassieke Academie voor beeldhouwkunst kvknummer: 52582620

Het bestuur van elke stichting valt samen met het collectief van docenten dat op de desbetreffende academie lesgeeft (zie aldaar).

Het dagelijks bestuur van de Stichting Klassieke Academie (voor schilderkunst):

 • Tom S. Hageman (voorzitter, stafdocent onderwijs algemeen)
 • Vacant (secretaris)
 • Gré Oussoren (penningmeester, stafdocent zakelijk beheer)
 • Xandra Donders (lid, stafdocent onderwijsorganisatie, PR en projecten)

Het dagelijks bestuur van de Stichting Klassieke Academie voor beeldhouwkunst:

 • Jan van Loon (voorzitter)
 • Rachel Dieraert (secretaris)
 • Tom S. Hageman (penningmeester)

De stichtingen worden bijgestaan door een Raad van Advies. Leden van de RvA zijn per 7 april 2017:

 • Leni Herenius (voorzitter)
 • Cynthia Heynen
 • Tjalling Dorhout Mees
 • Klaas Koops
 • Elbert Westerink

Ondersteuning

De organisatie wordt bijgestaan door vier diensten:

Administratieve dienst

 Aletta de Boer secretariaat

 Harmke Hoekstra 

Communicatieve dienst

Annelies Meester redactie website en social media 
Tjitske Zuiderbaan
 teksten
Maaike Hamelynck
 vormgeving
Edwin van Dijk & Johan Hilverda
 systeembeheer

Facilitaire dienst

Jennie Pieke van der Veen, Bert Visser, Sander van Rijswijk & Nici Graumann Akerkhof 43-c:
Pieter Jan Kuiken, Paul de Vries Paradijsvogelstraat 16

Technische dienst

Auke de Vries & Joop Wijma


Beloningsbeleid

Bestuurders en leden van de Raad van Advies ontvangen generlei beloning voor bestuurlijk resp. adviserend werk.
Stafdocenten en docenten sluiten jaarlijks een overeenkomst van opdracht en worden gehonoreerd als freelancer.
Medewerkers van de facilitaire, administratieve, communicatieve en technische dienst werken op basis van een vrijwilligersovereenkomst.


Jaarverslagen

Download hier de jaarrekening van 2016 – 2017 van de Klassieke Academie voor Beeldhouwkunst.

Download hier de jaarrekening van 2016 – 2017 van de Klassieke Academie voor Schilderkunst.


Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting Klassieke Academie is door de belastingdienst aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit wil zeggen dat bijdragen en giften aftrekbaar zijn voor de belastingen. Als ANBI zijn wij ook vrijgesteld van het betalen van schenk- en erfbelasting. RSIN: 815041354
Bij een culturele ANBI zijn giften voor 125% (voor bedrijven 150%) fiscaal aftrekbaar.
Meer info: klik hier

Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs

De stichting Klassieke Academie en de stichting Klassieke Academie voor beeldhouwkunst staan ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Daarmee zijn de stichtingen o.a. niet BTW-plichtig.

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

De ‘Klassieke Academie voor beeldende kunst®’ is als merk geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)