Organisatie

Stichtingen

De ‘Klassieke Academie voor beeldende kunst®’ bestaat uit twee afzonderlijke stichtingen:

 • de stichting Klassieke Academie (voor schilderkunst) kvknummer: 02090757 RSIN 8150.41.354
 • de stichting Klassieke Academie voor beeldhouwkunst kvknummer: 52582620

Het bestuur van elke stichting valt samen met het collectief van docenten dat op de desbetreffende academie lesgeeft (zie aldaar).

Het dagelijks bestuur van de Stichting Klassieke Academie (voor schilderkunst):

 • Tom S. Hageman (voorzitter)
 • Vacant (secretaris)
 • Gré Oussoren (penningmeester)
 • Xandra Donders (lid)

Het dagelijks bestuur van de Stichting Klassieke Academie voor beeldhouwkunst:

 • Jan van Loon (voorzitter)
 • Rachel Dieraert (secretaris)
 • Tom S. Hageman (penningmeester)

De stichtingen worden bijgestaan door een Raad van Advies. Leden van de RvA zijn per 7 april 2017:

 • Leni Herenius (voorzitter)
 • Cynthia Heynen
 • Tjalling Dorhout Mees
 • Klaas Koops
 • Elbert Westerink
Organisatie

Stafdocent Onderwijs algemeen: Tom S. Hageman

Stafdocent Onderwijsorganisatie & Projecten & PR: Xandra Donders

Stafdocent zakelijk beheer: Gre Oussoren


Ondersteuning

De organisatie wordt bijgestaan door vier diensten:

Administratieve dienst

Secretariaat: Aletta de Boer

Communicatieve dienst

Redactie website en social media: Annelies Meester
Teksten: Tjitske Zuiderbaan
Vormgeving: Maaike Hamelynck
Systeembeheer: Edwin van Dijk & Johan Hilverda

Facilitaire dienst

Akerkhof 43-c: Jennie Pieke van der Veen, Bert Visser, Sander van Rijswijk & Nici Graumann
Paradijsvogelstraat 16: Pieter Jan Kuiken, Paul de Vries

Technische dienst

Auke de Vries en Joop Wijma


Beloningsbeleid

Bestuurders en leden van de Raad van Advies ontvangen generlei beloning voor bestuurlijk resp. adviserend werk.
Stafdocenten en docenten sluiten jaarlijks een overeenkomst van opdracht en worden gehonoreerd als freelancer.
Medewerkers van de facilitaire, administratieve, communicatieve en technische dienst werken op basis van een vrijwilligersovereenkomst.


Jaarverslagen

Download hier de jaarrekening van 2015 – 2016 van de Klassieke Academie voor Beeldhouwkunst.

Download hier de jaarrekening van 2015 – 2016 van de Klassieke Academie voor Schilderkunst.


Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting Klassieke Academie is door de belastingdienst aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit wil zeggen dat bijdragen en giften aftrekbaar zijn voor de belastingen. Als ANBI zijn wij ook vrijgesteld van het betalen van schenk- en erfbelasting. RSIN: 815041354
Bij een culturele ANBI zijn giften voor 125% (voor bedrijven 150%) fiscaal aftrekbaar.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/culturele_anbi/culturele_anbi

Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs

De stichting Klassieke Academie en de stichting Klassieke Academie voor beeldhouwkunst staan ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Daarmee zijn de stichtingen o.a. niet BTW-plichtig.

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

De ‘Klassieke Academie voor beeldende kunst®’ is als merk geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)