Missie & Visie

Missie

“Traditie is het doorgeven van het vuur, niet het aanbidden van de as.” Gustav Mahler

Visie

De Klassieke Academie voor Beeldende Kunst in Groningen staat in het verlengde van de eeuwenoude en rijke beeldende traditie in Nederland.

Juist in het noorden van Nederland is veel van die traditie bewaard gebleven, wat is omgezet in een onafhankelijke, ongesubsidieerde kunstacademie.

Deze opleiding trekt legio enthousiaste en hard werkende studenten, die op de Klassieke Academie dàt klassieke vakonderwijs krijgen, dat in het naoorlogse gesubsidieerde kunstonderwijs het veld ruimde voor het ‘postmodern’ onderwijs.

Dat laatste is overal een conceptueel gerichte opleiding geworden, waarbinnen het traditionele vakmanschap geen enkele, of slechts een ondergeschikte rol speelt.