Over ons

`Traditie is het doorgeven van het vuur, niet het aanbidden van de as.’ Gustav Mahler

Het klassiek academisch kunstonderwijs is in Groningen, als een van de weinige plaatsen in Europa, blijven voortbestaan. In de 19e eeuw draaide het kunstonderwijs om technische perfectie, zonder aandacht voor het individu, in de 20e eeuw was dat omgekeerd en werd alle vakkennis overboord gezet.

De Klassieke Academie biedt de verbinding van aloude vaardigheden en technieken met eigentijdse persoonlijke talentontwikkeling. Daarmee opent ze geheel nieuwe wegen in de kunst, zowel gericht op hoogwaardige beeldende kwaliteit als op eigenzinnige individualiteit.


Over ons

De Klassieke Academie voor beeldende kunst in Groningen beschikt over een riant aanbod van hooggekwalificeerde kunstenaars/docenten. Dat komt omdat halverwege de vorige eeuw overal in het westen de klassieke scholingen in beeldende kunst werden afgeschaft, behalve in Groningen: daar is die kennisoverdracht meer dan 70 jaar in stand gebleven.
Vandaar dat je nu in het noorden van Nederland de grootste concentratie van klassiek geschoolde kunstenaars in heel West-Europa vindt.

Sinds 2005 leidt de Klassieke Academie aankomende kunstenaars op.
De kunstvakopleiding bestaat uit een vooropleiding of Basisscholing (facultatief), en een beroepsopleiding, ingedeeld in een 3-jarige Vakscholing en een 2-jarige Masterscholing.
Daarnaast heeft de Klassieke Academie een Certificatenopleiding beeldhouwkunst en biedt zij verschillende Deelstudies schilderkunst, grafiek en beeldhouwkunst aan.
Voor de Vak- en Masterscholing schilderkunst gelden toelatingseisen. Voor de overige studies niet.

De lessen zijn gecomprimeerd binnen twee opeenvolgende lesdagen per studiejaar: kom je van ver? Geen probleem. Je kan alle lessen met één overnachting per week volgen.