Masterscholing

De Masterscholing is een tweejarige opleiding die volgt op de Vakscholing. Waar de Vakscholing zich richtte op de breedte met veel technieken en benaderingen, zoekt de Masteropleiding de diepte. Je specialiseert je in een tak van de beeldhouwkunst. Verder werk je alle eerder geleerde vaardigheden uit en pas je ze toe in je persoonlijke beeldtaal.

Toelating

De Masterscholing is alleen toegankelijk na een toelatingsexamen. Voor de studenten van de Vakscholing valt dit samen met de eindbeoordeling van het 3e jaar.

Kandidaten van buitenaf kunnen aan deze beoordeling meedoen waarbij een gelijkwaardig vaktechnisch niveau een vereiste is.

Programma

De lessen in de Masterscholing bestaan uit (anatomisch) modeltekenen, reliëf, assembleren, keramische technieken, hakken en modelboetseren. Daarnaast zijn er twee Masterclasses: ruimtelijk vormen naar idee, en mechanisch steenhouwen. Je wordt in de Masteropleiding bovenal gestimuleerd om vanuit je eigen ideeënwereld te werken om een persoonlijke beeldtaal te ontwikkelen.

Je kiest voor deze twee jaar een begeleider. Deze leidt je persoonlijke en artistieke ontwikkeling tijdens de Masterscholing in goede banen.

Daarnaast zijn er facultatieve lessen en kun je deelnemen aan excursies en projecten.

Aanbod

Je werkt in de Masterscholing wekelijks 2,5 uur begeleid en 2,5 uur onbegeleid. Elk semester vindt er een werkbespreking plaats. De Masterscholing bestaat uit zes keuzevakken, waarvan vier verplicht, en een Masterclass. Deze vakken kun je over twee jaar verdelen. Daarnaast krijg je de vakken kunstbeschouwing en beroepsvoorbereiding en een aanvullend programma: ‘Kunst in Opdracht’.

Afstuderen

De Masterscholing wordt afgesloten met een eindexamenpresentatie. Of je kunt afstuderen wordt bepaald door de eindexamencommissie. Niet alleen het bereikte artistieke niveau speelt mee in de beoordeling, maar ook of je over voldoende kwalitatief geschikte werken beschikt om deel te kunnen nemen aan de eindexamenexpositie. Wanneer de commissie positief oordeelt, krijg je het bijbehorende certificaat. Daarmee begint het kunstenaarschap.

Aanmelden Kosten Studiegids Beeldhouwkunst